Kategori
Mesaj
kilo vermek için spor programı gezginler ıdm
teuvo22 : Anafranil’in terapötik etkinliğinin sinaptik aralıkta serbestlenen noradrenalin (NA) ve serotoninin (5-HT) sinir hücreleri tarafından geri alınmasını inhibe etmesine dayandığına inanılmaktadır.
Ana » Soğuk algınlığı » Fluoksetin kilo kaybı tedavi

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz.Yemekle birlikte alındığında, klomipraminin biyoyararlanımı belirgin derecede etkilenmez.Yan etkiler; yorgunluk, uyku bozuklukları, ajitasyon, anksiyete, kabızlık, ağız kuruluğu, baş ağrısı, terleme, taşikardi, bulantı, kusma, diyare, hepatit, libido bozuklukları...Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık, yakın miyokard enfarktüsü, MAO inhibitörleri ile birlikte kullanımı.Sadece emilimin başlaması biraz gecikebilir ve bundan dolayı doruk konsantrasyona ulaşma süresi uzar.Değişmemiş klomipraminin sistemik biyoyararlanımı, desmetilklomipramine metabolize olduğu hepatik ilk geçiş metabolizması ile ∼ %50 oranında azaltılır.Bunlar arasında 5-HT’nin geri alınmasını inhibe etmesi daha önemlidir.FORMÜLÜ Her divitab (bölünebilir tablet) 75 mg klomipramin hidroklorür içerir.Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !Sabit günlük dozlarda Anafranil oral yolla alındığında klomipraminin kararlı durum plazma konsantrasyonları hastalar arasında büyük farklılıklar gösterir.Farmakodinamik özellikler: Anafranil, özellikle psikomotor yetersizlik, depresif mizaç ve anksiyete gibi tipik özellikler dahil, tamamen depresif sendrom üzerine etki eder. Somatik nedenlere bağlı veya nedeni somatik olmayan kronik ağrıda, Anafranil serotonin ve noradrenalin nörotransmisyonunu kolaylaştırarak etki eder.Anafranil ayrıca, alfa-1-adrenolitik, antikolinerjik, antihistaminik ve antiserotonerjik (5-HT-reseptör bloke edici) özellikleriyle geniş bir farmakolojik etki spektrumuna sahiptir. Anafranil aynı zamanda, antidepresan etkilerinden başka obsesif-kompülsif bozukluk üzerine spesifik etki gösterir.Yardımcı maddeler : Kırmızı demir oksit ve titanyum dioksit.Noradrenalin ve serotonin geri alım inhibitörü tisiklik antisepresan. Enürezis nokturna günlük başlangıç dozu 5-8 yaşındaki çocuklarda, 10 mg’lık 2-3 draje; 9-12 yaşındaki çocuklarda 25 mg’lık 1-2 draje, daha büyük çocuklarda 25 mg’lık 1-3 drajedir.

İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler.Günde 3 kez alınan 25 mg’lık doz yada günde 1 kez alınan yavaş salıveren 75 mg’lık doz ile 20 ile 175 ng/m L arasında değişen kararlı durum plazma konsantrasyonları elde edilir.FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Anafranil trisiklik bir antidepresan olup noradrenalin ve tercihli serotonin geri alım inhibitörüdür.Etkileşim; MAO inhibitörleri, sempatomimetikler, SSS depresanları, antikolinerjikler, kinidin gibi antiaritmikler, nöroleptikler, tiyoridazin, fluoksetin, fluvoksamin, antikoagulanlar, Simetidin, metilfenidat, östrojenler.Emilen miktar yönünden drajeler, yavaş salıveren tabletlere biyoeşdeğerdir.

Paylaştı:blkmike10 || 10-May-2016 || 6925

Konu:© 2016