Alt
Cevapları
nw 1 haftada 5 kilo vermek şahane
mikalon : Önce Yahudilere, sonra Hristiyanlara ve ardından Müslümanlara.
ğl diyet yemekleri videolu
falconx01 : Önce Yahudilere, sonra Hristiyanlara ve ardından Müslümanlara.
Main » Sağlık » Oruçlarda nasıl kilo verilir coğrafya

Hergün doğuşu, yükselişi, batıya yönelişi ve batışıyla birlikte karanlığın çöküşü. Güneş hayat veriyor, toprağı canlandırıyor, bitkileri yeşertiyordu.Resmin tarihi, Sovyet Bilim Akademisi araştırmacıları tarafından M.Ö. Sabiler Kur’an’da da yer verilen Sabiler, güneşe ve yıldızlara tapan bir toplumdur.Olmadığında soğuk ve karanlık, olduğunda sıcaklık, canlılık, bereket.İnsanlardaki korku, ilkel insanlarda çok daha fazlaydı muhtemelen. Gökler gürlüyor, şimşekler çakıyor, yıldırımlar düşüyor, kendisinden güçlü hayvanlar saldırıp parçalıyorlardı. Isıtıyor, soğuktan koruyor, bazen de yakıyor, toprağı kurutuyor, susuzluktan öldürüyordu. Bu yüzden güneşten etkilenmiş, güneşe değer vermişti.Tamgasay’daki kaya resmi güneş tapımının en önemli örneklerinden biridir. Resmin sağ alt tarafında iki uzun saçlı iki insan figürü bulunmaktadır. Böyle bir ünvana sahip olan kişi, halkına bir kul gibi hizmet etmek zorundadır.Eski Amerika’nın en büyük uygarlığına sahip bir imparatorluktu.Güneş kültü tapınakları vardı ve güneş tanrısı İnti’ye ve Viracocha’ya tapınırlardı.İbrahim’in de daha önce güneşe, yıldızlara taptığı belirtilir.Proto-Türklerde Güneş Kültü 10 bin yıl öncesi güneş kültü izlerine rastlanan bir başka yer Orta Asyadır. HAYDAROV, Almati, 1971) Kaya resminden çıkarılan anlatım şudur: KÜN(güneş) ve EKİ(EYKİ-ay) gökten yere, BUĞ’u takdis için inmişlerdir.Bu kaya resmi, Kazakistan’da Almaata’nın 160 km kuzeybatısında, Balkaş gölü’nün güneybatısında Çu nehrine açılan vadilerden birinde bulunmuştur. O nedenle bu görev kutsal olup bir takdis töreni ile unvan verilmektedir.Ayinlerinde hayvan kurbanlarına ilaveten insan kurbanları da vardı ve çocuk kurbanları da yapılmaktaydı.İnkaların çok sayıda küçük tanrıları da mevcuttu ve Şamanist ritüellere sahiplerdi.Kimi zaman canı yanıyor, kimi zaman yaralanıyor, hastalanıyor, kimi zaman aç-susuz kalıyordu. İşte muhtemelen ilk inanç ve devamında da tapım bu korkuyla ve değer verme, saygı duymayla, büyüklüğünü ve gücünü kabullenip ona teslim olmaya, ondan yardım ummayla başlamıştı.Bu da göstermektedir ki güneş kültünün tapınma ritüelleri daha sonra oluşturulan dinlere geçmiştir.İnsanları ilk etkileyen nesne gökteki güneş olmuştur.

Ne zaman ne olacağını, nerden ne çıkacağını bilmiyordu. Ona yalvarır, tapar, yaltaklanırsa belki kendisini korurdu da.İnkalar İnkaların kökeni MÖ 10 binlere kadar dayanır.Dinlerin İbrahim’le başladığına inanıldığına göre İbrahim tek tanrı inancına geçmezden önce Sabiydi ve Sabilerin güneş kültü ritüelleri dinlerden önce demektir ki; Sabiler ibadet olarak namaza, namaz öncesi abdeste, oruca, kurbana, hacca sahipti.Manco Capac, güneş tanrısının oğlu ve İnkaların efsanevi kurucusuydu ve İnkalar ondan türediklerine inanırlardı.İnkalar güneş kültüne sahipti ve güneşin oğulları olduklarına inanırlardı.

Yazar:99skillers3 || 14-Jun-2016 || 8919

Tanımak:© 2016