Menü
Yorumlar
zayıflama pasif jimnastik öğrenme
maviel7 : Ancak bu bölümde en altta ayrı bir başlıkta omurilik felcine de yer verilmiştir.
Ana sayfa » Kaldırma » Iğne ile yüz germe doktoru

Hastalar ve onların aileleri, bu bilgi kirliliğinden dolayı yanlış yönlenmekte ve güç durumlarda kalmaktadırlar.Felçlilerde çoğu zaman gereksiz, yetersiz veya yanlış şekillerde uygulamalar yapılmaktadır.Oysa kas kasılmalarının tedavilerine geç başlandığında çoğu zaman iş işten geçmiş olabilmektedir.Örneğin en sık duyduğumuz yanlışlıklardan bazıları ozon veya kuantum gibi uygulamaların tedavide gerekli olduğu yönünde yapılan telkinlerdir. Örneğin kas kasılmalarının erken tedavileri çok önemli olduğu halde, buna “” bile dendiğine sıklıkla şahit olmaktayız.Bilinmelidir ki, tedavi sadece basit hareketlerden oluşan egzersiz tedavisi değildir.Unutulmamalıdır ki, hastalığın tedavisinde rehabilitasyon ekibinin her elemanının büyük önemi olduğu gibi, ailelerin de tedavilere katılmaları ve bu tedavileri öğrenmeleri/sürdürmeleri gereklidir.Hastalar ve aileleri, önerilen ve etkinlikleri konusunda tıbbi kanıt olmayan alternatif tedavi yöntemleri konularında çok dikkatli olmalıdırlar ve güven duydukları tıbbi birimlere mutlaka danışmalıdırlar.Rehabilitasyon ekip elemanlarının büyük eksiklik gösterdiği, hastaların terapilerinin ailelere açık tutulmadığı, hastalık hakkında geniş şekillerde bilgi ve tedavi olanakları sunulmayan tedavi merkezlerinin hastalarımıza fazla bir yararı olamayacağı akıldan çıkarılmamalıdır.Hastaların aileleri veya yakınları, hastaların tedavi oldukları yerlerde bizzat terapilere de katılmalıdırlar.Bu başlık altında anlaşılacağı üzere beyin felcine yer verilecektir.Ayrıca bakınız: Nöro-geribildirim tedavisi (NGB), hastanın beyin dalgalarını izleyerek bunları hastaya geri bildirme ve hastanın bu dalgaları hekimin planlayacağı şekillerde değiştirmesini sağlama prensibine dayanır.Tedavi görecekleri yerlerde, bu hastalıkla ilgili hangi tedavilerin uygulandığını mutlaka detaylı bir şekilde araştırmalıdırlar.Zaten aile bireyleri de rehabilitasyon ekibinin en önemli elemanıdırlar.Toplumumuzda felç tedavisi ve rehabilitasyonu ile ilgili birçok söylenti ve yanlış bilgiler bulunmaktadır.

Ülkemizde maalesef ailelere bilinçli veya bilinçsizce doğru olmayan bazı mesajlar da verilmektedir.Nöro-geribilidirim tedavisi ile çeşitli hastalıkların tedavisine katkı sağlanabilmektedir.Biz Dünyada […]Transkraniyal doğru akım stimülasyonu (t DAS) – Beynin elektrikle tedavisi İnsanda beynin elektrikle uyarılmasının etkileri merak uyandırmıştır.Ulusal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kongresinde ödül alan ‘nöro-geribildirim’ çalışmamızı, Güney Kore’de yapılan Dünya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kongresinde verdiğimiz konferansla da paylaştık.Halk dilinde “ felç ” şeklinde anılan stroke ( inme, beyin felci, hemipleji) ‘nin 65 yaşından sonra görülme sıklığı %10 lara kadar çıkmaktadır.

Yazar:chickie340 || 25-May-2016 || 8502

Yararlı:© 2016